Celf a Dylunio

Cerflunwaith

’Does dim rhaid i gydbwysedd fod yn gymesur, fel adlewyrchiad. Gall gwrthrych fod yn amghymesurol ond dal i fod yn gytbwys.

Behemoth, ffigwr ceramig wedi’i greu gan Meri Wells
Behemoth, ffigwr ceramig wedi’i greu gan Meri Wells

Mae Meri Wells yn creu ffigurau ceramig sydd weithiau’n gymharol dal. Mae angen iddyn nhw fod yn gytbwys neu fel arall fe fydden nhw’n cwympo a thorri. Gwyliwch y ffilm ohoni yn ei stiwdio ger Machynlleth. Gwrandewch arni’n sôn sut y bydd yn gwneud i’w ffigurau gadw’u cydbwysedd, a pham nad yw hi’n hoffi iddyn nhw fod yn gymesur.

Meri Wells

Tasg

Byddwch angen si-so yn y maes chwarae, neu ddeunyddiau i greu model o si-so yn yr ystafell ddosbarth, fel darn o bren gwastad a gwaelod trionglog i’w osod arno. (Clorian – dewisol.)

Defnyddiwch y si-so i brofi sut mae cydbwysedd yn gweithio.

  • All person neu wrthrych trwm gydbwyso dau sy’n llawer ysgafnach?
  • All gwrthrych neu berson trwm gydbwyso un llawer ysgafnach os byddwch yn ei symud yn nes at y pwynt cydbwysedd yn y canol?
  • Yw’r gwrthrychau’n edrych yn weledol gytbwys neu anghytbwys yn eich barn chi?
  • Yw e’n fwy diddorol i edrych arno pan mae’n gymesur neu’n anghymesur?
  • Os oes gennych glorian, gallech adio pwysau’r bobl neu’r gwrthrychau i weld sut maen nhw’n cymharu.
  • Pan fo’r pwysau yn yr un lleoliad ar bob ochr, mae’r cydbwysedd yn debyg iawn i’r arwydd hafal mewn mathemateg. (Er enghraifft, mae pwysau 5g a phwysau 3g = pwysau 8g.)